U hebt diabetes en hebt beslist om in een zorgtraject diabetes te stappen. Het zorgtraject heeft als doel uw diabetes zo goed mogelijk te behandelen.

Ik wil u vooral helpen om uw weg te vinden in het zorgtraject. Daarom werden de verschillende elementen die binnen het zorgtraject belangrijk zijn, op een rijtje gezet.

 

Wat is zorgtraject diabetes ?

U hebt diabetes type 2 en u wordt met insuline ( 1 tot 2 inspuitingen per dag) of met een incretinemimeticum behandeld. Of u neemt orale medicatie .

In die gevallen kan uw diabetes worden opgevolgd via een “zorgtraject diabetes type 2”.

Een goede aanpak van uw diabetes vereist een goede samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners en uzelf. Dit wordt vastgelegd in een contract ,getekend door uzelf, uw huisarts en uw diabetesspecialist.

 

Voordelen van het zorgtraject.

Uw huisarts stelt met u een behandelingsplan op. 

Vanaf het moment dat uw zorgtraject loopt, betaald uw ziekenfonds al de raadplegingen bij uw huisarts en diabetesspecialist volledig terug.

U krijgt de mogelijkheid om begeleiding te krijgen van een diabeteseducator, met volledige terugbetaling door uw ziekenfonds.

U krijgt specifiek diabetesmateriaal gratis ter beschikking ( glucosemeter, strookjes en lancetten ).

Er is een gedeeltelijke terugbetaling voorzien van 2 consultaties per jaar bij de dietist en podoloog.

 

Voor de begeleiding van uw diabetes in het kader van het zorgtraject kan u steeds beroep op mij doen.