Rechtstreekse betaling via je mutualiteit.

Je hoeft ons nooit zelf te betalen voor de zorgen die wij verstrekken. Zoals de meeste zelfstandige thuisverplegers en de gesubsidieerde organisaties factureren wij onze diensten via de derdebetalersregeling aan je mutualiteit.
Vanaf 1 oktober 2017 worden thuisverpleegkundigen door de overheid verplicht de identiteit van hun patiënten te verifiëren door het inlezen van de elektronische identiteitskaart ( of gelijkgesteld document). Dit is een verplichte maatregel van de overheid om de transparantie in de zorg te vergroten en fraude te vermijden.
Enkel indien uw identiteitskaart kan worden ingelezen zal uw mutualiteit nog instaan voor de terugbetaling van uw zorg via derde betaler. Indien de thuisverpleegkundige niet in de mogelijkheid is om uw identiteitskaart in te lezen, weigert uw mutualiteit een uitbetaling en zal de verpleegkundige genoodzaakt zijn om deze zorg aan uzelf aan te rekenen.
Bij elk bezoek zal de verpleegkundige uw identiteitskaart inlezen.

Een aantal zaken zijn niet terug betaalbaar zoals :

  • Bloedrukcontrole.
  • Oogindruppeling buiten de postoperatieve fase.
  • Bloedafname.

Voor deze zorgen vragen wij een kleine vergoeding die niet terug betaald wordt door de mutualiteit.

Neem contact op met Rik Aspeslagh voor meer informatie